Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet gminy - Lista artykułów

Wyszukiwana fraza:
Data opublikowania od:
Data opublikowania do:
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubawka_ 2021 2021-02-18 16:45:16
Budżet Gminy Lubawka na rok 2021 2021-02-23 14:17:29
Uchwała_nr_VI_11_2021 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka 2021-02-15 18:01:10
Uchwała_nr_VI_10_2021_w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Lubawka przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Lubawka na rok 2021 2021-02-15 17:59:36
Uchwała_nr_VI_111_2020 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Lubawka przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok 2020-12-30 10:50:36
Uchwała_nr_VI_110_2020_w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lubawka projekcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Lubawka na 2021 rok. 2020-12-30 10:49:45
Uchwała_nr_VI_109_2020_w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka, przedstawionym wraz z projektem uchwały w sprawie budżetu Gminy Lubawka na 2021 rok 2020-12-30 10:48:28
Rb_Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2020 2020-10-28 10:26:46
Rb_NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce_deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30.09.2020 2020-10-28 10:25:35
Rb_N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2020 2020-10-28 10:24:52