Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet gminy - Lista artykułów

Wyszukiwana fraza:
Data opublikowania od:
Data opublikowania do:
Rb_N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2018 2018-10-31 11:40:03
Rb_Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2018 2018-10-31 11:38:43
Opinia RIO o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Lubawka informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubawka za I półrocze 2018 roku 2018-10-03 08:22:39
Rb_Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2018 2018-07-30 15:32:38
Rb_N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2018 2018-07-30 15:31:39
RB_27S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 30.06.2018 2018-07-30 15:30:43
RB_28S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 30.06.2018 2018-08-01 14:01:13
Rb_NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce_deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30.06.2018 2018-07-30 15:28:03
Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubawka_2018 2018-05-30 14:51:17
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Lubawka na rok 2018 2018-05-30 14:48:00