Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet gminy - Lista artykułów

Wyszukiwana fraza:
Data opublikowania od:
Data opublikowania do:
Rb_NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce_deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31.03.2019 2019-04-25 14:16:20
Rb_N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2019 2019-04-25 14:15:22
RB_27S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 31.03.2019 2019-04-25 14:14:08
RB_28S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 31.03.2019 2019-04-25 14:13:03
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Lubawka przedstawionego w Uchwale budżetowej na rok 2019 2019-04-12 12:06:27
Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w Uchwale WPF oraz w Uchwale budżetowej na rok 2019 2019-04-12 12:04:03
Rb_Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2018 2019-02-26 11:03:31
Rb_NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce_deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31.12.2018 2019-02-26 11:02:45
Rb_N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2018 2019-02-26 11:02:05
RB_27S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 31.12.2018 2019-02-26 11:01:20