Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet gminy - Lista artykułów

Wyszukiwana fraza:
Data opublikowania od:
Data opublikowania do:
Uchwała_nr_VI_111_2020 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Lubawka przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok 2020-12-30 10:50:36
Uchwała_nr_VI_110_2020_w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lubawka projekcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Lubawka na 2021 rok. 2020-12-30 10:49:45
Uchwała_nr_VI_109_2020_w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka, przedstawionym wraz z projektem uchwały w sprawie budżetu Gminy Lubawka na 2021 rok 2020-12-30 10:48:28
Rb_Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2020 2020-10-28 10:26:46
Rb_NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce_deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30.09.2020 2020-10-28 10:25:35
Rb_N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2020 2020-10-28 10:24:52
RB_27S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 30.09.2020 2020-10-28 10:23:48
RB_28S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 30.09.2020 2020-10-28 10:22:54
Rb_Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2020 2020-07-27 16:36:12
Rb_NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce_deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30.06.2020 2020-07-27 16:35:00