Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet gminy - Lista artykułów

Wyszukiwana fraza:
Data opublikowania od:
Data opublikowania do:
RB_27S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 31.03.2020 2020-05-14 13:39:19
RB_28S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 31.03.2020 2020-05-14 13:38:20
Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach RM w Lubawce z 19.12.2020 r. w sprawie wpf oraz w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubawka na rok 2020 2020-03-06 08:29:47
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Lubawka przedstawionego w uchwale budżetowej na rok 2020 2020-03-06 08:28:35
Rb_PDP Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych na koniec 2019r 2020-02-28 07:52:24
RB_28S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 31.12.2019 2020-02-28 07:51:32
RB_27S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 31.12.2019 2020-02-28 07:50:37
Rb_NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce_deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31.12.2019 2020-02-28 07:49:48
Rb_N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2019 2020-02-28 07:48:50
Rb_Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2019 2020-02-28 07:47:49