Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Decyzje środowiskowe - Lista artykułów

Wyszukiwana fraza:
Data opublikowania od:
Data opublikowania do:
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia 2018-09-19 13:31:57
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania wyjaśniającego 2018-08-21 12:37:14
Stanowisko REKPOL do uwag i wniosków w ramach procedury udziału społeczeństwa 1 2018-08-21 12:34:19
Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia 2018-04-18 13:44:34
Postanowienie RDOŚ we Wrocławiu uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie kopaliny ze złoża porfiru Uniemyśl, Zakład Górniczy Kopalnia Porfiru Okrzeszyn II" 2018-04-11 11:31:07
PGW Wody Polskie Postanowienie uzgadniające realizację przedsięwzięcia pn. Wydobywanie kopaliny ze złoża porfiru Uniemyśl, Zakład Górniczy Kopalnia Porfiru Okrzeszyn II 2018-04-11 11:20:09
Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Kopalni Surowców Skalnych 'Okrzeszyn" Sp. z o.o. we Wrocławiu 2017-02-20 08:27:27
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn."Rozbudowa sortowni odpadów z selektywnej zbiórki przy ul. Komunalnej w Lubawce" 2017-01-25 10:15:36
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn."Rozbudowa RIPOK w zakresie MBP w Lubawce przy ulicy Zielonej 30" 2017-01-20 12:56:02
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie kopaliny ze złoża porfiru Uniemyśl Zakład Górniczy Kopalnia Porfiru Okrzeszyn II ”." 2017-01-03 14:14:14