Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Decyzje środowiskowe - Lista artykułów

Wyszukiwana fraza:
Data opublikowania od:
Data opublikowania do:
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania opinii przez RDOŚ we Wrocławiu w sprawie WM.6220.1.2023 2023-06-07 16:13:45
WM. 6220.2.2023 Zawiadomienie- obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego " Przebudowa drogi ul. Brzozowa i Świerkowa w Lubawce" 2023-06-07 14:34:20
Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego ZNS.9022.54.2023 o braku porezby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko 2023-06-07 10:06:03
Zawiadomienie- obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 22 maja 2023 r. 2023-05-30 10:54:41
Zawiadomienie- obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 22 maja 2023 r. 2023-05-30 10:48:09
WM. 6220.1.2023 Zawiadomienie- obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego " ... Chełmsko Śląskie- sieć wodociągowa i kanalizacyjna" 2023-05-19 10:01:29
Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra o postępowaniu z udziałem społeczeństwa dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Eksploatacji i przeróbki kopaliny z udokumentowanego złoża Olszyny I w m. Olszyny" 2023-04-19 11:58:12
Zawiadomienie- obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2022-07-26 15:43:01
Zawiadomienie- obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2022-07-26 15:39:56
Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra o wydanym postanowieniu w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2022-07-26 15:36:00