Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Decyzje środowiskowe - Lista artykułów

Wyszukiwana fraza:
Data opublikowania od:
Data opublikowania do:
Postanowienie PPIS w Kamiennej Górze opiniujące środowiskowe uwasrunkowania dla realizacji przedsięwzięcia "Rozbudowa RIPOK (w zakresie MBP) przy ul. Zielonej 30w Lubawce. 2016-12-28 16:44:19
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 1 grudnia 2016 roku o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w OOŚ przedsięwzięcia Rozbudowa sortowni odpadów z selektywnej zbiórki przy ul. Kamiennogórskiej w Lubawce 2016-12-01 14:23:04
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Modernizacja kompleksu skoczni narciarskiej w Lubawce" 2016-11-22 11:57:26
Postanowienie o wznowieniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach :Rozbudowa Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów w Lubawce przy ul. Zielonej ( w zakresie MBP). 2016-11-17 14:09:22
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn."Rozbudowa sortowni odpadów z selektywnej zbiórki przy ul. Komunalnej w Lubawce"." 2016-11-07 15:51:38
Opinia RDOŚ dotycząca braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia" Rozbudowa sortowni odpadów z selektywnej zbiórki przy ul. Komunalnej w Lubawce"". 2016-10-12 13:54:32
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn."Rozbudowa RIPOK w zakresie MBP w Lubawce przy ulicy Zielonej 30" 2016-10-10 16:08:36
Opinia RDOŚ dotycząca braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Rozbudowa RIPOK (w zakresie MBP) przy ul. Zielonej 30 w Lubawce. ". 2016-10-06 13:23:40
Postanowienie PPIS w Kamiennej Górze dotyczące konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Rozbudowa RIPOK (w zakresie MBP) przy ul. Zielonej 30w Lubawce. 2016-10-06 13:21:01
Opinia RDOŚ dotycząca braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia" Modernizacja kompleksu skoczni narciarskiej w Lubawce". 2016-10-06 11:24:29