Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Decyzje środowiskowe - Lista artykułów

Wyszukiwana fraza:
Data opublikowania od:
Data opublikowania do:
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przebudowy linii energetycznej Boguszów Gorce- granica państwa. 2014-09-02 14:22:08
Postanowienie o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przebudowy linii energetycznej Goguszów Gorce- granica państwa. 2014-09-02 14:19:54
Postanowienie RDOŚ Wrocław o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przebudowy linii energetycznej Goguszów Gorce- granica państwa. 2014-09-02 14:17:33
Postanowienie PPIS Kamienna Góra o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przebudowy linii energetycznej Boguszów Gorce- granica państwa. 2014-09-02 14:13:25
Obwieszczenie o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn."Budowa chodnika w pasie drogi krajowej nr 5 w Lubawce km 442+185 - 442+886 i km 440+402-440+67 2014-07-11 11:08:39
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji pn."Wyposażenie eksploatowanej kwatery II składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lubawce w instalację do unieszkodliwiania gazu składowiskowego& 2014-01-23 13:43:30
Postanowienie opiniujące dotyczące konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - zespół elektrowni wiatrowych w Szczepanowie (dz. 150/1) 2013-06-07 13:13:49
Postanowienie PPIS Kamienna Góra o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia budowy obory wolnostanowiskowej na 140 krów mlecznych na działce nr 225 obr. Stara Białka 2012-06-21 13:00:32
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia p.n. Budowa lagun osadowych na potrzeby odwodnienia osadów pochodzących z oczyszczalni ścieków w Lubawce. 2012-05-07 10:38:52
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubawka o nałaożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla budowy farmy wiatrowej LUBAWKA wraz z infrastrukturą techniczną i GPO 11/20kV. 2012-01-31 13:24:07