Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór wniosków - Lista artykułów

Wyszukiwana fraza:
Data opublikowania od:
Data opublikowania do:
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w roku 2020 2020-01-13 14:05:25
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dotyczących utworzenia i prowadzenia Centrów Aktywności Obywatelskiej w 2019 r. 2019-03-04 16:43:45
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej 2019-01-25 12:43:02
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w roku 2019 2019-01-02 13:30:40
Ogłoszenie w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania własnego Gminy Lubawka w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu 2018-12-21 11:22:39
Ogłoszenie o naborze wniosków składanych na podstawie Uchwały Nr VII/63/11 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Lubawka w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. 2018-10-01 15:46:35
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w roku 2018 2018-03-26 16:35:13
Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubawka Nr 42/2018 z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 2018-03-12 16:51:47
Zarządzenie w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w roku 2018 2018-03-06 12:47:01
Zarządzenie w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w roku 2018 2018-03-06 12:46:57