Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór wniosków - Lista artykułów

Wyszukiwana fraza:
Data opublikowania od:
Data opublikowania do:
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej. 2021-01-22 09:24:08
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w roku 2021 2021-01-12 08:39:50
Informacja o możliwości składania uwag do oferty złożonej przez Fundację Ludzie Jesieni w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 2020-10-26 08:53:44
Nabór wniosków o dotacje celowe dla klubów sportowych 2020-09-25 10:25:34
Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Choppers Garage, ul. Krótka 3, 58-420 Lubawka, w trybie art. 19a 2020-08-19 07:50:21
Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez MUKN "Pod Stróżą" ul. Mickiewicza 4, 58-420 Lubawka, w trybie atr.19a 2020-08-13 07:57:28
Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Fight Club Lubawka Klub Sportów Walki z/s w Chełmsku Śląskim, ul. Kolonia 6a/4, 58-420 Lubawka, w trybie atr.19a 2020-07-15 09:49:26
Zarządzenie Nr 34/2020 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych 2020-03-12 14:55:03
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej 2020-01-28 08:02:28
ZARZĄDZENIE NR 14/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 22 stycznia 2020r- przedłużenie terminu składania ofert 2020-01-28 07:57:11