Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór wniosków - Lista artykułów

Wyszukiwana fraza:
Data opublikowania od:
Data opublikowania do:
Nabór wniosków o dotacje celowe dla klubów sportowych 2023-09-27 09:15:22
Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty w trybie art. 19a 2023-08-14 09:29:23
Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a 2023-06-09 12:42:19
Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a 2023-06-05 07:48:42
Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a 2023-05-12 14:06:21
Zarządzenie Nr 48/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie: ogłoszenia wyników konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w roku 2023. 2023-03-13 16:47:03
Zarządzenie Nr 35/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawioe powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadń publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie 2023-02-13 09:13:01
Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej 2023-02-09 07:49:40
Zarządzenie Nr 15/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w roku 2023. 2023-02-07 14:57:14
Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a 2022-06-06 16:39:53