Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór wniosków - Lista artykułów

Wyszukiwana fraza:
Data opublikowania od:
Data opublikowania do:
Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubawka Nr 42/2018 z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 2018-03-12 16:51:47
Zarządzenie w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w roku 2018 2018-03-06 12:47:01
Zarządzenie w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w roku 2018 2018-03-06 12:46:57
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w roku 2018 i ustalenie regulaminu jej pracy 2018-03-06 09:00:20
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej 2018-02-01 16:18:43
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w roku 2018 2018-01-23 12:19:32
Ogłoszenie w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania własnego Gminy Lubawka w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu 2018-01-10 10:21:53
Ogłoszenie o naborze wniosków składanych na podstawie Uchwały Nr VII/63/11 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Lubawka w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. 2017-09-27 13:55:14
Zarządzenie nr 47/2017 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w roku 2017 2017-04-05 13:39:08
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w roku 2017 i ustalenie regulaminu jej pracy 2017-03-21 08:19:12