Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Decyzje środowiskowe - Lista artykułów

Wyszukiwana fraza:
Data opublikowania od:
Data opublikowania do:
PGW Wody Polskie Postanowienie uzgadniające realizację przedsięwzięcia pn. Wydobywanie kopaliny ze złoża porfiru Uniemyśl, Zakład Górniczy Kopalnia Porfiru Okrzeszyn II 2018-04-11 11:20:09
Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Kopalni Surowców Skalnych 'Okrzeszyn" Sp. z o.o. we Wrocławiu 2017-02-20 08:27:27
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn."Rozbudowa sortowni odpadów z selektywnej zbiórki przy ul. Komunalnej w Lubawce" 2017-01-25 10:15:36
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn."Rozbudowa RIPOK w zakresie MBP w Lubawce przy ulicy Zielonej 30" 2017-01-20 12:56:02
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie kopaliny ze złoża porfiru Uniemyśl Zakład Górniczy Kopalnia Porfiru Okrzeszyn II ”." 2017-01-03 14:14:14
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego dla realizacji przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa sortowni odpadów z selektywnej zbiórki przy ul. Komunalnej w Lubawce" . 2016-12-30 09:24:30
Postanowienie RDOŚ we Wrocławiu opiniujące środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia "Rozbudowa sortowni odpadów z selektywnej zbiórki przy ul. Komunalneh w Lubawce" . 2016-12-30 09:22:24
Postanowienie PPIS w Kamiennej Górze opiniujące środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia "Rozbudowa sortowni odpadów z selektywnej zbiórki przy ul. Komunalneh w Lubawce" . 2016-12-30 09:20:20
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego dla realizacji przedsięwzięcia pn."Rozbudowa RIPOK w zakresie MBP w Lubawce przy ulicy Zielonej 30" 2016-12-29 08:06:20
RDOŚ postanowienie uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia "Rozbudowa RIPOK w zakresie MBP przy ulicy Zielonej 30 w LUbawce" 2016-12-28 16:52:35