Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE o zakończeniu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku z podjęciem Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28.04.2011 r. w sprawie miejsc planu zagosp. przestrz. dla obszarów położonych w mieście i gminie Lubawka.

                                                                           Lubawka, dn. 18.05.2011 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

BURMISTRZ  MIASTA LUBAWKA informuje, że w dniu 28.04.2011 r. Rada Miejska w Lubawce podjęła Uchwałę nr IV/35/11 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście i gminie Lubawka.

 

 

 

                                                                       BURMISTRZ MIASTA LUBAWKA

                                                                                       /-/ TOMASZ KULON

drukuj
metryka
historia zmian