Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Oceny oddziaływania na środowisko - Lista artykułów

Wyszukiwana fraza:
Data opublikowania od:
Data opublikowania do:
Opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu dotyczące zakresu prognoz dla Programu ochrony środowiska dla Gminy Lubawka 2009-11-04 13:35:28
Postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Saniternego ustalające zakres prognozy dla Programu ochrony środowiska dla Gminy Lubawka 2009-11-04 13:34:06
Wniosek Burmistrza do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubawka 2009-10-30 11:22:44
Wniosek Burmistrza Miasta Lubawka do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubawka. 2009-10-30 11:11:51
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubawka o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lubawka na lata 2009-2012. 2008-12-18 11:29:12
Postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu dot. zgody na odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Planu gospodarki odpadami 2008-12-08 14:02:20