Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Rb_NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce_deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31.12.2018 2019-02-27 08:35:11
Rb_N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2018 2019-02-27 08:34:04
RB_27S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 31.12.2018 2019-02-27 08:33:06
RB_28S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 31.12.2018 2019-02-27 08:31:56
Rb_PDP Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych na koniec 2018r 2019-02-27 08:58:26
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej 2019-01-25 12:43:45
Opinia RIO o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka_2019 2019-01-03 12:57:34
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawka_2019 2019-01-03 12:54:26
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Lubawka przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok 2019-01-03 12:43:53
Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lubawka projekcie budżetu Gminy Lubawka na rok 2019 2019-01-03 10:51:52
Projekt uchwały budżetowej Gminy Lubawka na rok 2019 2019-01-03 10:40:09
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w roku 2019 2019-01-02 13:37:28
Ogłoszenie w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania własnego Gminy Lubawka w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu 2019-01-02 14:43:37
Zawiadomienie o wynikach konsultacji Programu Współpracy Gminy Lubawka z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 2019-01-02 14:53:48
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU I z dnia 5 listopada 2018 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa dolnośląskiego 2018-11-06 10:51:20