Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały

Wyszukiwana fraza:
Sygnatura:
W sprawie:
Data opublikowania od:
Data opublikowania do:
Status:
Uchwała Nr IV/43/19 w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 kwietnia 2019 roku, nr NK-N.4131.68.3.2019.MC 2019-05-01 21:46:20
Sygnatura IV/43/19
Uchwała z dnia 2019-05-01
W sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 kwietnia 2019 roku, nr NK-N.4131.68.3.2019.MC
Status Obowiązująca
Uchwała Nr IV/42/19 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubawka 2019-05-01 21:36:21
Sygnatura IV/42/19
Uchwała z dnia 2019-05-01
W sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubawka
Status Obowiązująca
Uchwała Nr IV/41/19 w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2019-05-01 21:34:05
Sygnatura IV/41/19
Uchwała z dnia 2019-05-01
W sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Status Obowiązująca
Uchwała Nr IV/40/19 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na okres 10 lat 2019-05-01 21:30:27
Sygnatura IV/40/19
Uchwała z dnia 2019-05-01
W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na okres 10 lat
Status Obowiązująca
Uchwała Nr IV/39/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2019-05-01 21:27:51
Sygnatura IV/39/19
Uchwała z dnia 2019-05-01
W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość
Status Obowiązująca
Uchwała Nr IV/38/19 w sprawie zmiany uchwały nr X/284/17 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lubawka w ramach programu priorytetowego pn (...) 2019-05-01 21:25:20
Sygnatura IV/38/19
Uchwała z dnia 2019-05-01
W sprawie zmiany uchwały nr X/284/17 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lubawka w ramach programu priorytetowego pn. (...)
Status Obowiązująca
Uchwała Nr IV/37/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubawce za rok 2018 2019-05-01 21:20:22
Sygnatura IV/37/19
Uchwała z dnia 2019-05-01
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubawce za rok 2018
Status Obowiązująca
Uchwała Nr III/36/19 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubawka 2019-04-01 21:52:51
Sygnatura III/36/19
Uchwała z dnia 2019-03-28
W sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubawka
Status Obowiązująca
Uchwała Nr III/35/19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2019 2019-04-01 21:49:13
Sygnatura III/35/19
Uchwała z dnia 2019-03-28
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2019
Status Obowiązująca
Uchwała Nr III/34/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2019-04-01 21:44:04
Sygnatura III/34/19
Uchwała z dnia 2019-03-28
W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość
Status Obowiązująca