Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały

Wyszukiwana fraza:
Sygnatura:
W sprawie:
Data opublikowania od:
Data opublikowania do:
Status:
UCHWAŁA NR VIII/59/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023 2019-07-11 18:39:51
Sygnatura VIII/59/19
Uchwała z dnia 2019-07-11
W sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023
Status Obowiązująca
UCHWAŁA NR VIII/58/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników do sądów powszechnych, zgłoszonych na kadencję 2020-2023 2019-07-11 18:38:02
Sygnatura VIII/58/19
Uchwała z dnia 2019-07-11
W sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników do sądów powszechnych, zgłoszonych na kadencję 2020-2023
Status Obowiązująca
UCHWAŁA NR VIII/57/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi Ewy Kocemby na uchwalę Rady Miejskiej w Lubawce nr VI/48/19 z dnia... 2019-07-11 18:34:26
Sygnatura VIII/57/19
Uchwała z dnia 2019-07-11
W sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi Ewy Kocemby na uchwalę Rady Miejskiej w Lubawce nr VI/48/19 z dnia 30 maja 2019r, oraz udzielenia odpowiedzi na skargę
Status Obowiązująca
UCHWAŁA NR VIII/56/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi Ewy Kocemby na uchwalę Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 maja 2019r w sprawie nieudzielenia... 2019-07-11 18:35:21
Sygnatura VIII/56/19
Uchwała z dnia 2019-07-11
W sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi Ewy Kocemby na uchwalę Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 maja 2019r w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Miasta Lubawka absolutorium na rok 2018, oraz udzielenia odpowiedzi na skargę
Status Obowiązująca
UCHWAŁA NR VII/55/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/243/17 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Lubawka do... 2019-07-01 15:29:57
Sygnatura VII/55/19
Uchwała z dnia 2019-07-01
W sprawie zmiany Uchwały Nr IV/243/17 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Lubawka do nowego ustroju szkolnego
Status Obowiązująca
UCHWAŁA NR VII/54/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2019 2019-07-01 15:27:13
Sygnatura VII/54/19
Uchwała z dnia 2019-07-01
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2019
Status Obowiązująca
UCHWAŁA NR VII/53/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 27 czerwca 2019 r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka 2019-07-01 15:22:03
Sygnatura VII/53/19
Uchwała z dnia 2019-07-01
W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka
Status Obowiązująca
UCHWAŁA NR VII/52/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 27 czerwca 2019 r w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 2019-07-01 15:19:53
Sygnatura VII/52/19
Uchwała z dnia 2019-07-01
W sprawie w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Status Obowiązująca
UCHWAŁA NR VII/51/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 27 czerwca 2019 r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2019-07-01 15:15:13
Sygnatura VII/51/19
Uchwała z dnia 2019-07-01
W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość
Status Obowiązująca
UCHWAŁA NR VII/50/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubawce 2019-07-01 15:09:06
Sygnatura VII/50/19
Uchwała z dnia 2019-07-01
W sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubawce
Status Obowiązująca