Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały

Wyszukiwana fraza:
Sygnatura:
W sprawie:
Data opublikowania od:
Data opublikowania do:
Status:
UCHWAŁA NR III/141/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2020 2020-05-06 14:48:57
Sygnatura III/141/20
Uchwała z dnia 2020-05-06
W sprawie zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2020
Status Obowiązująca
UCHWAŁA NR III/140/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie "zmiany Uchwały Nr II/137/16 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej " 2020-05-06 14:45:30
Sygnatura III/140/20
Uchwała z dnia 2020-05-06
W sprawie "zmiany Uchwały Nr II/137/16 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej "
Status Obowiązująca
UCHWAŁA NR III/139/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości 2020-05-06 14:42:52
Sygnatura III/139/20
Uchwała z dnia 2020-05-06
W sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości
Status Obowiązująca
UCHWAŁA NR III/138/2020 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości 2020-05-06 14:40:45
Sygnatura III/138/20
Uchwała z dnia 2020-05-06
W sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
Status Obowiązująca
UCHWAŁA NR III/137/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie "zmiany Uchwały Nr VII/187/16 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie uchwalenia regulaminu cmentarzy komunalnych, regulaminu korzystania z kaplic 2020-05-06 14:37:51
Sygnatura III/137/20
Uchwała z dnia 2020-05-06
W sprawie "zmiany Uchwały Nr VII/187/16 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie uchwalenia regulaminu cmentarzy komunalnych, regulaminu korzystania z kaplic cmentarnych oraz ustanowienia stawek i opłat cmentarnych, ze zmianami "
Status Obowiązująca
UCHWAŁA NR III/136/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2020-05-06 14:33:49
Sygnatura III/136/20
Uchwała z dnia 2020-05-06
W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość
Status Obowiązująca
UCHWAŁA NR III/135/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubawka” 2020-05-06 14:30:47
Sygnatura III/135/20
Uchwała z dnia 2020-05-06
W sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubawka”
Status Obowiązująca
UCHWAŁA NR III/134/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2020-05-06 14:28:23
Sygnatura III/134/20
Uchwała z dnia 2020-05-06
W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość
Status Obowiązująca
UCHWAŁA NR III/133/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w użytkowanie nieruchomości na rzecz Sołectwa Uniemyśl 2020-05-06 14:25:20
Sygnatura III/133/20
Uchwała z dnia 2020-05-06
W sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w użytkowanie nieruchomości na rzecz Sołectwa Uniemyśl
Status Obowiązująca
UCHWAŁA NR III/132/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie "zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce Nr I/340/18 z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w użytkowanie na rzecz 2020-05-06 14:22:27
Sygnatura III/132/20
Uchwała z dnia 2020-05-06
W sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce Nr I/340/18 z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w użytkowanie na rzecz Powiatu Kamiennogórskiego "
Status Obowiązująca