Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały

Wyszukiwana fraza:
Sygnatura:
W sprawie:
Data opublikowania od:
Data opublikowania do:
Status:
Uchwała Nr III/19/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2019-01-02 12:09:00
Sygnatura III/19/18
Uchwała z dnia 2019-01-02
W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość
Status Obowiązująca
Uchwała Nr III/17/18 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego... 2019-01-02 12:02:21
Sygnatura III/17/18
Uchwała z dnia 2019-01-02
W sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Status Obowiązująca
Uchwała Nr III/16/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocyw zakresie dożywiania... 2019-01-02 11:42:36
Sygnatura III/16/18
Uchwała z dnia 2019-01-02
W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole...
Status Obowiązująca
Uchwała Nr III/15/18 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Lubawka Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 -2023 2019-01-02 11:38:30
Sygnatura III/15/18
Uchwała z dnia 2019-01-02
W sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Lubawka Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 -2023
Status Obowiązująca
Uchwała Nr III/14/18 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Probllemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok 2019-01-02 11:35:00
Sygnatura III/14/18
Uchwała z dnia 2019-01-02
W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Probllemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok
Status Obowiązująca
Uchwała Nr II/13/18 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2018 2018-12-20 15:11:50
Sygnatura II/13/18
Uchwała z dnia 2018-12-20
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2018
Status Obowiązująca
Uchwała Nr II/12/18 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2018-12-20 15:09:34
Sygnatura II/12/18
Uchwała z dnia 2018-12-20
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Status Obowiązująca
Uchwała Nr II/11/18 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańców Gminy Lubawka w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. 2018-12-20 15:06:50
Sygnatura II/11/18
Uchwała z dnia 2018-12-20
W sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańców Gminy Lubawka w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
Status Obowiązująca
Uchwała Nr II/10/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Lubawka. 2018-12-20 15:01:26
Sygnatura II/10/18
Uchwała z dnia 2018-12-20
W sprawie Uchwała Nr II[10]18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Lubawka.
Status Obowiązująca
Uchwała Nr II/9/18 w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubawka 2018-12-20 14:50:30
Sygnatura II/9/18
Uchwała z dnia 2018-12-20
W sprawie zmiany Statutu Gminy Lubawka
Status Obowiązująca