Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Uchwała Uchwała Nr X/494/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 22 czerwca 2023 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2022 2023-06-27 12:30:09
Uchwała Uchwała Nr X/493/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 22 czerwca 2023 roku w sprawie: udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Lubawka 2023-06-27 12:30:02
Uchwała Uchwała Nr X/492/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 22 czerwca 2023 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2023 2023-06-27 12:29:51
Uchwała Uchwała Nr X/491/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 22 czerwca 2023 roku w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno- finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubawce 2023-06-27 12:29:41
Uchwała Uchwała Nr X/490/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 22 czerwca 2023 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubawce za rok 2022 2023-06-27 12:29:30
Uchwała Uchwała Nr X/489/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 22 czerwca 2023 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej 2023-06-27 12:29:20
Uchwała Uchwała Nr X/488/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 22 czerwca 2023 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej 2023-06-27 12:29:09
Uchwała Uchwała Nr X/487/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 22 czerwca 2023 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2023-06-27 12:28:53
Uchwała Uchwała Nr X/486/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 22 czerwca 2023 roku w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Lubawka 2023-06-27 12:28:41
Informacja o X Sesji Rady Miejskiej w Lubawce, dnia 22.06.2023r. 2023-06-14 14:35:37
Informacja o posiedzeniu Komisji Spraw Społeczny i Rolnictwa oraz Komisji Rozwoju i Budżetu- 19.06.2023r. o godz. 14:00 2023-06-12 16:24:54
Informacja o posiedzeniu Komisji Rozwoju i Budżetu- 12.06.2023r. o godz. 13:00 2023-06-07 10:58:18
Uchwała Uchwała Nr IX/484/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 05 czerwca 2023 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawka 2023-06-07 09:05:28
Uchwała Uchwała Nr IX/484/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 05 czerwca 2023 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawka 2023-06-07 09:05:21
Uchwała Uchwała Nr IX/483/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 05.06.2023 roku w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Lubawka w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu z siedzibą w Czadrowie w okresie programowania 2021-2027 2023-06-07 09:05:13