Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Wybory ławników 2024- 2027 2023-06-05 14:13:57
Informacja o IX Sesji Rady Miejskiej w Lubawce, dnia 05.06.2023r. 2023-06-02 09:08:16
Uchwała Uchwała Nr VIII/481/23 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka 2023-06-01 12:15:13
Uchwała Uchwała Nr VIII/480/23 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawka 2023-06-01 12:15:08
Uchwała Uchwała Nr VIII/479/23 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2023-06-01 12:15:03
Uchwała Uchwała Nr VIII/478/23 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie: "określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym " 2023-06-01 12:14:57
Interpelacja Radny Mariusz Zbrzyzny zapytanie 25.05.2023 2023-05-31 09:45:20
Interpelacja Radny Mariusz Zbrzyzny interpelacja 25.05.2023 2023-05-31 09:45:15
Interpelacja Radny Mariusz Zbrzyzny interpelacja 25.05.2023 2023-05-31 09:44:33
Interpelacja Radny Krzysztof Jawor zapytanie 22.05.2023 2023-05-31 09:44:29
Interpelacja Radny Piotr Wiktorowski interpelacja 22.05.2023 2023-05-23 12:11:20
Interpelacja Radny Piotr Wiktorowski interpelacja 22.05.2023 2023-05-23 12:11:16
Interpelacja Radny Piotr Wiktorowski interpelacja 22.05.2023 2023-05-23 12:11:12
Interpelacja Przewodniczący RM Lubawka Michał Ołdak, Zastępczyni PRM Izabela Stawarz-Lubiak, Przewodniczący KRiB Mariusz Głód 27.04.2023 r. 2023-05-22 10:05:20