Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA - PONOWNE GŁOSOWANIE 2018-11-06 10:42:19
RB_27S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 30.09.2018 2018-11-05 08:59:47
RB_28S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 30.09.2018 2018-11-05 09:00:07
Rb_NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce_deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30.09.2018 2018-11-05 09:00:23
Rb_N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2018 2018-11-05 09:00:37
Rb_Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2018 2018-11-05 09:01:04
Zmiana Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. programu współpracy Gminy Lubawka na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi 2019-01-02 14:53:20
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa dolnośląskiego 2018-10-26 12:55:03
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego 2018-10-26 12:53:25
Uchwała Nr 7/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubawce z dnia 25.10.2018r. w sprawie zatwierdzenia formatu u treści karty do głosowania na podstawie zarejestrownych list kandydatów w II turze wyborów na wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 2018-10-25 18:43:09
WYBORY BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA - PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA 2018-10-23 19:43:51
WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ - ZESTAWIENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OKRĘGACH WYBORCZYCH 10- 15 2018-10-23 19:42:50
WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ - PROTOKÓŁ Z WYBORÓW oraz ZESTAWIENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OKRĘGACH WYBORCZYCH 1- 9 2018-10-23 19:41:55