Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Opinia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 2019-11-19 13:31:56
Postanowienie opiniujące Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamiennej Górze 2019-11-19 13:16:57
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu 2019-11-18 16:10:37
Postanowienie opiniujące Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamiennej Górze 2019-11-18 16:06:27
Zawiadomienie o wynikach konsultacji społecznych 2019-11-12 13:22:39
Raport o stanie gminy 2019-11-07 07:20:00
Rb_NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce_deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30.09.2019 2019-11-06 08:52:34
RB_28S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 30.09.2019 2019-11-06 09:12:53
RB_27S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 30.09.2019 2019-11-06 09:14:05
Rb_N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2019 2019-11-06 09:16:17
Rb_Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2019 2019-11-06 09:17:32
Informacja dla pracodawców 2019-10-29 08:00:28
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu 2019-10-23 12:00:58
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Lubawce 2019-10-10 12:57:52