Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała w sprawie przekształcenia komunalnych zakładów budżetowych w jednoosobową spółkę gminy z ograniczoną odpowiedzialnością

Uchwała Nr XVIII/114/97

Rady Miejsko-Gminnej w Lubawce

z dnia 30 października 1997 roku.

 

w sprawie przekształcenia komunalnych zakładów budżetowych w jednooso­bową spółkę gminy
z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 20 grudnia 1995r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9, poz. 43 z 1997r.) i art. 18 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym
(Dz. U. z 1996r. Nr 15, poz. 74 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejsko-Gminna w Lubawce uchwala co następuje:

§ 1

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Lubawce i Zakład Budżetowy Wodociągów i Kanalizacji
w Lubawce przekształca się w jednoosobową spółkę gminy z ograniczoną odpowiedzialnością, która będzie kontynuować działalność w/w zakładów.

§ 2

Powstała w wyniku przekształcenia zakładów Spółka wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki związane z dotychczasową działalnością zakładów.

§ 3

Pracownicy przekształconych w Spółkę zakładów stają się pracownikami Spółki.

§ 4

1.      Likwidacja zakładów budżetowych nastąpi z dniem 31 grudnia 1997r.

2.      Spółka zapewnia ciągłość działalności wykonywanej przez zakłady.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy w Lubawce.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń.

 

Załączniki
Odpowiedzialny za treść [przeniesiono z poprzedniej wersji BIP]
Data wytworzenia 2003-09-26 13:01:26
Opublikował w BIP [przeniesiono z poprzedniej wersji BIP]
Data opublikowania 2003-09-26 13:01:26
Data ostatniej aktualizacji 2003-09-26 13:01:26
Ilość pobrań 755
drukuj
metryka