Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Realizacja na dzień 31.12.2012

Działanie:

Przebudowa z rozbudową budynku Domu Kultury wraz z Biblioteką w Lubawce

 

Stan zaawansowania:

W ramach realizacji projektu pt.: „Kulturalne spotkania na czesko – polskim pograniczu” prowadzona jest inwestycja pn.: Przebudowa z rozbudową budynku Domu Kultury wraz z Biblioteką w Lubawce”. Działanie to jest realizowane w celu zagospodarowania obiektu na cele wystawienniczo-muzealne i punktu informacyjnego dla turystów, przy konieczności zachowania części funkcji kulturalnych obiektu.

W dniu 22.09.2011 r., Gmina Lubawka, ogłosiła przetarg nieograniczony w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych przewidzianych w ramach projektu, wyznaczając termin składania ofert na dzień 10.10.2011 r., do godz. 10.00.

 

Sesja otwarcia ofert odbyła się w dniu 10.10.2011 r. (w załączeniu dokumentacja zdjęciowa).

Przetarg wygrała firma: „ROKOM” Roboty Ogólnobudowlane i Renowacja Obiektów Zabytkowych H.G.I. Komorowscy Spółka Jawna, z/s 58-400 Kamienna Góra, Ptaszków 85/2, oferując cenę za wykonanie zamówienia: 1.038.635,16 zł brutto.

Termin zakończenia realizacji zamówienia: 30.09.2012 r.

 

W dniu 25.10.2011 r., podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych oraz przekazano Wykonawcy plac budowy w części użytkowej Domu Kultury (bez pomieszczeń biblioteki w celu czasowego utrzymania jej działalności tj. do czasu zakończenia prac w pomieszczeniach użytkowanych przez Dom Kultury).

 

W dniu 27.12.2011 r., dokonano częściowego odbioru robót budowlanych prowadzonych w budynku Domu Kultury w Lubawce, wykonanych na kwotę przeszło 270.000 zł brutto. Wykonane prace objęły prace instalacyjne elektryczne, część kanalizacji sanitarnej i instalacji wodnej, a przede wszystkim część budowlaną (rozbiórki starych pomieszczeń zaplecza sali widowiskowej, wybudowanie nowej garderoby za sceną Domu Kultury, roboty dachowe, itp.).

Ponadto wykonano także wzmocnienie konstrukcji dachu nad salą widowiskową.

 

W dniu 22.06.2012 r., dokonano odbioru końcowego robót budowlanych prowadzonych w budynku Domu Kultury w Lubawce. Łączna wartość robót budowlanych wykonanych podczas całej inwestycji wyniosła 785.653,15 zł brutto. Wykonane prace objęły wykonanie nowej kotłowni z piecem na paliwo gazowe i nową instalacją centralnego ogrzewania, przebudowy sanitariatów, wykonania kanalizacji sanitarnej i instalacji wodnej, ocieplenie zewnętrzne budynku i wykonanie elewacji, remontu pomieszczeń przyłączanych do obiektu Domu Kultury w rezultacie czego zwiększono powierzchnię użytkową, remontu pomieszczeń Biblioteki, itd.

W związku z zakończeniem prac budowlanych w okresie lipiec i sierpień 2013 r., będą trwały prace zmierzające do przygotowania obiektu do użytkowania.

 

 

drukuj
metryka
historia zmian