Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Petycja dotycząca zapowiadanych przez Rząd RP masowych szczepień na chorobę COVID-19 wywoływaną przez wirus SARS-CoV-2

Warszawa, dnia 14 grudnia 2020 roku

Piotr Sterkowski
ul. Kłodzka 25
04-913 Warszawa
E-mail: psterkowski@gmail.com

 

Przewodniczący Rady Miasta Lubawka

 

PETYCJA

 

            Działając zgodnie z artykułem 63 Konstytucji RP oraz ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach dających mi prawo do składania petycji w interesie publicznym, a także artykułem 18b ustawy o samorządzie gminnym wzywam Radę Miasta Lubawka do rozpatrzenia niniejszej petycji i pilnego przyjęcia uchwały o treści poniższej.

UCHWAŁA

            Zgodnie z artykułem 32 Konstytucji RP wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. W związku z powyższym za niedopuszczalne uważamy jakiekolwiek działania władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczające społecznie mieszkańców miasta i gminy Lubawka z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych. Przez działania rozumiemy regulacje prawne, a także wywieranie medialnej czy społecznej presji na urzędników czy funkcjonariuszy, przedsiębiorców, lokalne społeczności czy wspólnoty wyznaniowe, zachęcające do jakiejkolwiek formy segregacji mieszkańców miasta i gminy Lubawka.

            Jednocześnie przed rozpoczęciem zapowiadanych przez Rząd RP masowych szczepień na chorobę COVID-19 wywoływaną przez wirus SARS-CoV-2, planowanych od 2021 r., których eksperymentalnymi biorcami mają być także mieszkańcy miasta i gminy Lubawka, uznajemy za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek, że w przypadku jakichkolwiek powikłań są oni gotowi przyjąć i ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. Stanowisko to uzasadniamy artykułem 39 Konstytucji RP zabraniającej poddawania obywateli eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.

 

Z poważaniem,

Piotr Sterkowski

 

 

Wyrażam zgodę na ujawnianie na stronie internetowej moich danych osobowych oraz administrowanie moimi danymi zgodnie z przepisami RODO.

drukuj
metryka
historia zmian