Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania, wyborca stale zamieszkały na terenie Gminy Lubawka lub wpisany na swój wniosek do stałego rejestru wyborców Gminy Lubawka, składa w Urzędzie Miasta Lubawka (pokój nr 11, I piętro) najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 11 października 2019 roku. Może on zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.

Załączniki
Odpowiedzialny za treść Magda Trybuchowska-Łabencka
Data wytworzenia 2019-09-03 15:21:31
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2019-09-03 15:21:31
Data ostatniej aktualizacji 2019-09-03 15:21:31
Ilość pobrań 439
drukuj
metryka
historia zmian