Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych do kontenerów na dzień 27 lipca 2019 roku

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W GMINIE LUBAWKA

 

Gmina Lubawka organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych,

 tzw. wystawkę. 

Zbierane są wyłącznie:

  • Meble (rozmontowane) oraz inne odpady wielkogabarytowe, w tym armatura sanitarna,
  • Wykładziny, dywany.

Nie będą odbierane odpady niebezpieczne (farby, chemikalia, zużyte opony), które należy dostarczyć

 bezpośrednio do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych –PSZOK w Lubawce przy ul. Zielonej 30.

Odbiór odpadów będzie prowadzony w dniu 27 lipca  2019 roku (sobota) od  godziny 6:00  do 14:00.

Odpady należy złożyć do kontenera ustawionego w wyznaczonych miejscach  umożliwiając  ich sprawny załadunek.

Odpady wielkogabarytowe odbierane są w ramach stałej opłaty wnoszonej przez mieszkańców.

Na co dzień tego typu odpady można bezpłatnie przekazywać do PSZOK w Lubawce przy ulicy Zielonej 30.

 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

27 lipca 2019

Lubawka

Dla ulic Plac Wolności, Pocztowa, Kamiennogórska, Dworcowa

Kontener ustawiony przy Ul. Ogrodowej – Parking

Chełmsko Śl.

Dla ulic Pocztowa, Matejki, Kolonia.

Kontener ustawiony będzie przy ul. Kolonia

 

Okrzeszyn

Kontener ustawiony będzie koło przystanku PKS

 

 

                                                                                                                                                         Burmistrz Miasta Lubawka

                                                                                                                                                                 /-/ Ewa Kocemba

 

drukuj
metryka
historia zmian