Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe 2018 - Lista artykułów

Wyszukiwana fraza:
Data opublikowania od:
Data opublikowania do:
Obwieszczenie - Granice obwodu głosowania 2018-09-24 10:21:47
Dopisanie osoby stale zamieszkującej na terenie Gminy Lubawka bez zameldowania na pobyt stały do rejestru wyborców 2018-09-23 12:44:05
Pełnomocnictwa do głosowania 2018-09-23 12:32:09
Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w Gminie Lubawka. 2018-09-23 12:28:32
INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W JELENIEJ GÓRZE I z dnia 13 września 2018 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych 2018-09-14 11:45:35
Wykaz dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubawce 2018-09-13 08:28:44
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubawce 2018-09-13 07:58:39
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie PKW w wyborach do Sejmiku Województwa (...) 2018-09-04 11:18:13
Obwieszczenie Starosty Kamiennogórskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej dla wyboru Rady Powiatu (...) 2018-09-04 11:10:49
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 21 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej 2018-09-03 16:27:51