Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet gminy - Lista artykułów

Wyszukiwana fraza:
Data opublikowania od:
Data opublikowania do:
Rb_Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2022 2023-03-03 11:26:02
Rb_N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2022 2023-03-03 11:25:21
RB_28S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 31.12.2022 2023-03-03 11:24:40
RB_27S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 31.12.2022 2023-03-03 11:23:53
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Lubawka przedstawionego w uchwale budżetowej na 2023 rok 2023-02-01 14:11:48
Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka 2023-02-01 14:09:37
Opinia RIO o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka 2022-12-19 11:31:58
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu bidżetu Gminy Lubawka przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok 2022-12-19 11:29:47
Opinia RIO o przedłđożonym przez Burmistrza Miasta Lubawka projekcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Lubawka na 2023 rok 2022-12-19 11:27:58
Rb_NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce_deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30.09.2022 2022-10-28 13:27:13