Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała w sprawie nadania statutu

Uchwała Nr XIX / 129 / 2000

Rady Miejsko-Gminnej w Lubawce

z dnia 27 stycznia 2000 roku

 

w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej w Miszkowicach.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 1996r. Dz. U. Nr 13 póz. 74
z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust. 2 pkt. 2 i art. 58 ust. 6 w związku z art. 59 ust. 6 ustawy z dnia 07 września 1991r. (tekst jednolity z 1996 r Dz. U. Nr 67,
poz. 329 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejsko - Gminna w Lubawce uchwala co następuje:

§1

Nadaje się statut dla Szkoły Podstawowej w Miszkowicach stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy w Lubawce.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4

Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Lubawka.


 

 

Załączniki
Odpowiedzialny za treść [przeniesiono z poprzedniej wersji BIP]
Data wytworzenia 2003-07-28 15:51:52
Opublikował w BIP [przeniesiono z poprzedniej wersji BIP]
Data opublikowania 2003-07-28 15:51:52
Data ostatniej aktualizacji 2003-07-28 15:51:52
Ilość pobrań 956
drukuj
metryka
historia zmian