Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydanie publikacji pt. „Historia, legendy i podania pogranicza”

 

Działanie:

Wydanie publikacji pt. „Historia, legendy i podania pogranicza”

 

Stan zaawansowania:

W ramach realizacji projektu pt.: „Kulturalne spotkania na czesko – polskim pograniczu” prowadzona były czynności zmierzające do wydania publikacji pn.: „Historia, legendy i podania pogranicza”. Wymienione działania zostały zrealizowane w celu zgromadzenia, usystematyzowania, a następnie upowszechniania regionalnych legend i podań historycznych, związanych z Lubawką i Trutnovem, stanowiących elementu dziedzictwa kulturowego regionu przyczyniający się również do wzbogacania miejscowej oferty turystycznej.

 

W okresie czerwiec – grudzień 2012 r., zgromadzono, opracowano i zredagowano teksty lokalnych podań i legend z terenu Lubawki oraz Trutnova, zrealizowano ich tłumaczenia na język czeski, a w rezultacie przygotowano projekt publikacji o wspomnianym wyżej tytule.

Publikację wydano w nakładzie 5.000 egzemplarzy, dzięki współpracy z Agencją Fotograficzną PRO-FOT w Lubawce; część nakładu publikacji przekazano partnerowi czeskiemu z Trutnova, a także informacji turystycznej, szkołom i przedszkolom z terenu gminy i powiatu, i innym organizacjom, w  działalności których to wydawnictwo będzie pomocne.

 

Łączny koszt realizacji tego działania wyniósł: 16.696,00 zł brutto.

Termin zakończenia realizacji działania: 17.12.2012 r.

 

 

drukuj
metryka
historia zmian