Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Opis projektu w języku czeskim

Název projektu:

Kulturní setkání na česko-polských hranicích

 

Partneři projektu:

Obec Lubawka – Vedoucí partner

Město Trutnov – Partneři projektu

 

Zdroje financování:

Projekt realizowany ze środków własnych Gmin partnerskich przy dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

 

Harmonogram realizacje:

od 09.2011 r., do 09.2013 r.

 

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je rozvoj hraničních obci - partnerů díky spojení elementů společného kulturního a historického dědictví  ve společný turisticko-kulturní produkt pro oba partnery, působící ve prospěch vývoje turistiky.

 

Zdůvodnění a popis realizace projektu:

Části území obcí Lubawka a Trutnov (a také několika dalších obci) spoluvytváří pohraniční oblast. Tato oblast je charakterizována velmi bohatou historií a je silně poznamenaná mnohasetletými vlivy tří kultur: polské, české a německé. Vzhledem ke kulturnímu a historickému bohatství a také jeho materiálních a nemateriálních hodnot je to jedna z etnograficky nejzajímavějších oblastí Evropy. Bohužel, mnoho nepříznivých historických událostí (pustošící války, přesídlení obyvatelstva, uzavření hranic po období socialismu) znemožňovalo údržbu a rozvíjení společného kulturního dědictví Poláků a Čechů. Tato činnost je možná teprve dnes.

A proto vznikl tento projekt spočívající ve vytvoření společného turisticko-kulturního projektu pro partnery, který bude působit v prospěch zachování a rozvoje společné kultury a historického dědictví, vývoje turistické atraktivnosti oblasti a v důsledku toho také zlepšení kvality života obyvatelů. Tímto produktem je systém turistických tras "Pověstí a vyprávění pohraničí" vedoucích po území obou obcí a spojující je přes hraniční přechod Okrzeszyn-Petříkovice, Lubawka-Královec, Niedamirów-Žacléř. Systém tras bude vést po místech, kde podle pověstí a vyprávění, měly místo důležité a závažné události. Vzhledem tras se zmodernizuje a přizpůsobí už existující kulturní objekty v Trutnově a Lubawce. Po modernizaci budou plnit muzeální a výstavní funkce; umístí se tam výstavy a expozice týkající se pověstí a dějin oblasti, budou tam také působit informační body pro turisty. K systému bude připojený mezi jinými: památkový objekt "12 Apoštolů", kde je umístěna expozice pocházející z sedmnáctého století - tkalcovské jizby. Vznikne webová stránka obsahující popis tras, společný kalendář akcí atd. Jejím prostřednictvím bude také možná virtuální procházky Lubawkou a Trutnovem.

 

Popis aktivit projektu (Obec Lubawka)

(1)    Označení tras "Pověstí a vyprávění pohraničí", z muzeální a výstavní objekty i připojení památkový objekt "12 Apoštolů" z existující exppozicí dějin tkalcovství i trasy J.A. Komenského

(2)    Přestavba a přístavba boduvy Kulturního domu sposlu s Knihovnou, cílem příspůsobení objektů k plnění muzealních a výstavnických úkolů a také úkolu turisitického informačního bodu (čast kulturních funkcí objektu musí být nutně zachovaná);

(3)    Vydávaní publikace "Dějiny, pověsti a vyprávění pohraničí", spolu s doprovazejícími uměleckými dílny pro děti z Lubawky a z Trutnova (opatření ilustracemi místních hisotirckých  pověsti a vyprávění).

(4)    Udělání webowé stránky obsahující  popis drah, možnost virtuální procházky Lubawkou a Trutnovem, společný kalendář akcí atd.

(5)    Dvě výstavy tykající se místních pověstí a dějin pořádané v zmodernizováném Kulturním domu (jedna zpracovaná samostatně, druhá českým partenrem).

 

Popis aktivit projektu (Město Trutnov):

(1)      Modernizace objektu nacházajícího se v ul. Szkolnej 151 pro muzejní účely a vznik Galerie draka z Trutnova, spolu z informačním turisitickim bodem

(2)      Účást dětí z Trutnova na vytvarných dílnech (vytvoření ilustrací do pověstí česko - polského pohraničí)

(3)      Organizace výstavy týkající se draka z Trutnova v Galerii draka

(4)      Otevření výstavy týkající se pověstí a památek Lubavky, přípravené polským partnerem

(5)      Společná konference partnerů projektu (u příležitosti zakončení realizace projektu) spojené s přednáškami pro děti a mláž

drukuj
metryka
historia zmian