Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Stan zaawansowania na dzień 10.11.2009 r.

Zaawansowanie projektu na dzień 10 listopada 2009 r.

 

Realizacja robót budowlanych następuje zgodnie z Harmonogramem rzeczowo- czasowo-finansowym stanowiącym załącznik do zawartej umowy z Wykonawcą.

 

W dniu 24.09.2009 r. odebrano następujący zakres:

- roboty ziemne,

- fundamenty,

- izolacje,

- przyłącze kanalizacji sanitarnej,

- przyłącze wodociągowe.

 

Na III kwartał 2009 r. zaplanowano wykonanie:

- konstrukcje drewniane dachowe,

- stolarka okienna i drzwiowa.

 

Prace są w trakcie wykonywania. Nie stwierdza się żadnego opóźnienia.

 

W I-szym kwartale 2010 r. z uwagi na okres zimowy nie prowadzone będą żadne roboty.

Prace budowlane wznowione zostaną od 01 kwietnia 2010 r.

drukuj
metryka
historia zmian