Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca będzie ujęty w spisie wyborców, najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 24 maja 2019 roku. Może on zostać złożony pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej.

Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę (upoważnienie powinno zawierać imiona i nazwisko oraz numer PESEL osoby upoważnionej).

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie włąściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

 

Załączniki
Odpowiedzialny za treść Magda Trybuchowska-Łabencka
Data wytworzenia 2019-04-10 15:06:08
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2019-04-10 15:06:08
Data ostatniej aktualizacji 2019-04-10 15:06:08
Ilość pobrań 68
drukuj
metryka
historia zmian