Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Możliwość dopisania się do spisu wyborców

Wyborca czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy), a w przypadku wyborcy wpisanego do rejestru wyborców na własny wniosek - przebywający czasowo poza miejscem wpisania do rejestru oraz wyborca nigdzie nie zamieszkały, może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli złoży wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

Wniosek składa się w urzędzie gminy, na obszarze której czasowo przebywa wyborca, najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 21 maja 2019 roku.

Załączniki
Odpowiedzialny za treść Magda Trybuchowska-Łabencka
Data wytworzenia 2019-04-10 14:54:22
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2019-04-10 14:54:22
Data ostatniej aktualizacji 2019-04-10 14:54:22
Ilość pobrań 72
drukuj
metryka
historia zmian