Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. programu współpracy Gminy Lubawka na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi

Konsultacjom społecznym  poddaje się projekt uchwały Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Lubawka na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. Szczegóły w załączeniu.

Załączniki
Odpowiedzialny za treść Małgorzata Sajdak
Data wytworzenia 2017-09-28 11:59:40
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2017-09-28 11:59:40
Data ostatniej aktualizacji 2017-09-28 11:59:40
Ilość pobrań 191
drukuj
metryka
historia zmian