Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały

Wyszukiwana fraza:
Sygnatura:
W sprawie:
Data opublikowania od:
Data opublikowania do:
Status:
Uchwała Nr XI/208/16 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości z tytułu realizacji nowych inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy na terenie Gminy Lubawka w ramach pomocy de minimis. 2016-12-08 09:53:25
Sygnatura XI/208/16
Uchwała z dnia 2016-11-30
W sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości z tytułu realizacji nowych inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy na terenie Gminy Lubawka w ramach pomocy de minimis.
Status Obowiązująca
Uchwała Nr XI/207/16 w sprawie zmiany uchwały nr III/8/14 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi .... 2016-12-08 09:40:02
Sygnatura XI/207/16
Uchwała z dnia 2016-11-30
W sprawie zmiany uchwały nr III/8/14 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi ...
Status Obowiązująca
Uchwała Nr XI/206/16 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lubawka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 2016-12-08 09:24:42
Sygnatura XI/206/16
Uchwała z dnia 2016-11-30
W sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lubawka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
Status Obowiązująca
Uchwała Nr XI/205/16 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Lubawka na 2017 rok. 2016-12-08 09:09:30
Sygnatura XI/205/16
Uchwała z dnia 2016-11-30
W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Lubawka na 2017 rok.
Status Obowiązująca
Uchwała Nr XI/204/16 w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości zabudowanej. 2016-12-08 08:46:31
Sygnatura XI/204/16
Uchwała z dnia 2016-11-30
W sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości zabudowanej.
Status Obowiązująca
Uchwała Nr XI/203/16 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na okres 10 lat. 2016-12-07 15:29:02
Sygnatura XI/203/16
Uchwała z dnia 2016-11-30
W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na okres 10 lat.
Status Obowiązująca
Uchwała Nr XI/202/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, których podmiotem jest ta sama nieruchomość. 2016-12-07 15:14:56
Sygnatura XI/202/16
Uchwała z dnia 2016-11-30
W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, których podmiotem jest ta sama nieruchomość.
Status Obowiązująca
Uchwała Nr XI/201/16 w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży. 2016-12-07 15:03:10
Sygnatura XI/201/16
Uchwała z dnia 2016-11-30
W sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży.
Status Obowiązująca