Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały

Wyszukiwana fraza:
Sygnatura:
W sprawie:
Data opublikowania od:
Data opublikowania do:
Status:
Uchwała Nr VIII/273/17 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2017 2017-06-28 09:24:43
Sygnatura VIII/273/17
Uchwała z dnia 2017-06-28
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2017
Status Obowiązująca
Uchwała Nr IV/246/17 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2017 2017-04-05 10:34:55
Sygnatura IV/246/17
Uchwała z dnia 2017-04-05
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2017
Status Obowiązująca
Uchwała Nr IV/245/17 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka 2017-04-05 10:32:06
Sygnatura IV/245/17
Uchwała z dnia 2017-04-05
W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka
Status Obowiązująca
Uchwała Nr IV/244/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2017-04-05 10:28:50
Sygnatura IV/244/17
Uchwała z dnia 2017-04-05
W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość
Status Obowiązująca
wUchwała Nr IV/243/17 sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Lubawka do nowego ustroju szkolnego 2017-04-05 10:24:19
Sygnatura IV/243/17
Uchwała z dnia 2017-04-05
W sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Lubawka do nowego ustroju szkolnego
Status Obowiązująca
Uchwała Nr IV/242/17w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Lubawka, w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów 2017-04-05 10:20:50
Sygnatura IV/242/17
Uchwała z dnia 2017-04-05
W sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Lubawka, w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów
Status Obowiązująca
Uchwała Nr IV/241/17 sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubawka na lata 2017-2022 2017-04-05 10:14:23
Sygnatura IV/241/17
Uchwała z dnia 2017-04-05
W sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubawka na lata 2017-2022
Status Obowiązująca
Uchwała Nr XI/211/16 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu konkursowego pn. „Placówki Wsparcia dziennego dla dzieci w Lubawce i Miszkowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ... 2016-12-13 10:29:33
Sygnatura XI/211/16
Uchwała z dnia 2016-11-30
W sprawie przyjęcia do realizacji projektu konkursowego pn. „Placówki Wsparcia dziennego dla dzieci w Lubawce i Miszkowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ...
Status Obowiązująca
Uchwała Nr XI/210/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2016. 2016-12-13 10:32:02
Sygnatura XI/210/16
Uchwała z dnia 2016-11-30
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2016.
Status Obowiązująca
Uchwała Nr XI/209/16 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka. 2016-12-13 10:33:19
Sygnatura XI/209/16
Uchwała z dnia 2016-11-30
W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka.
Status Obowiązująca