Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XV[329]17 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok

Sygnatura XV/329/17
Uchwała z dnia 2018-01-10
W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok
Podstawa prawna Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), art. 4¹ ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi...
Status Obowiązująca
Załączniki
Odpowiedzialny za treść Kierownik MGOPS Alina Lewandowska
Data wytworzenia 2018-01-10 12:20:52
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2018-01-10 12:20:52
Data ostatniej aktualizacji 2018-01-10 12:20:52
Ilość pobrań 79
drukuj
metryka
historia zmian