Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Przetarg Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż działki nr 376/4 o pow. 18 m2 zabudowanej budynkiem gospodarczym o pow. 15 m2 obręb III Lubawka 2024-02-01 10:04:16
Przetarg ZARZĄDZENIE NR 15/2024 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 17 STYCZNIA 2024 ROKU W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NR 1/2024 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBAWKA PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, ODDANIA W UŻYTKOWANIE, NAJEM, DZIERŻAWĘ LUB UŻYCZENIE 2024-01-25 09:40:32
Przetarg OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NIEZABUDOWANEJ NR 136 O POW. 0,0136 HA OBRĘB BŁAŻEJÓW 2024-01-25 09:40:39
Przetarg ZARZĄDZENIE NR 235/2023 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 11 GRUDNIA 2023 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NR 11/2023 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBAWKA PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, ODDANIA W UŻYTKOWANIE, NAJEM, DZIERŻAWĘ LUB UŻYCZENIE 2023-12-14 11:19:00
Przetarg OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ LOKALU UŻYTKOWEGO NR 1A POŁOŻONEGO W NIEDAMIROWIE NR 68 2023-11-09 08:37:21
Przetarg ZARZĄDZENIE NR 215/2023 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NR 10/2023 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBAWKA PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, ODDANIA W UŻYTKOWANIE, NEJEM, DZIERŻAWĘ LUB UŻYCZENIE 2023-11-02 08:17:51
Przetarg OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM USTNYM NA DZIERŻAWĘ DZIAŁKI NR 323/17 O POW. 16M2 OBRĘB III LUBAWKA ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM UŻYTKOWYM - GARAŻEM 2023-10-26 12:06:35
Przetarg OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NR 378/6 O POW. 0,1037 HA POŁOŻONEJ W OBRĘBIE MISZKOWICE 2023-10-19 10:24:53
Przetarg ZARZĄDZENIE NR 196/2023 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 2 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NR 9/2023 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBAWKA PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, ODDANIA W UŻYTKOWANIE, NAJEM, DZIERŻAWĘ LUB UŻYCZENIE 2023-10-05 08:51:24
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO na realizację zadania pod nazwą: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Remont dachu, elewacji, stolarki, wymiana stałopalnego ogrzewania... 2023-10-03 09:06:21
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO WI.271.16.2023.MP 2023-09-22 13:31:18
Przetarg ZARZĄDZENIE NR 179/2023 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 13 WRZEŚNIA 2023 ROKU W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NR 8/2023 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBAWKA PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, ODDANIA W UŻYTKOWANIE, NAJEM, DZIERŻAWĘ LUB UŻYCZENIE 2023-09-14 14:25:50
Przetarg OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NR 378/6 O POW. 0,1037 HA POŁOŻONEJ W OBRĘBIE MISZKOWICE 2023-08-24 08:36:21
Przetarg OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM USTNYM NA DZIERŻAWĘ DZIAŁKI NR 89/2 POŁOŻÓNEJ W OBRĘBIE CHEŁMSKO ŚLĄSKIE 2023-07-27 11:28:09
Przetarg OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM USTNYM NA DZIERŻAWĘ KOMPLEKSU DZIAŁEK NR 56/1 I 57 POŁOŻONYCH W OBRĘBIE CHEŁMSKO ŚLĄSKIE 2023-07-27 11:28:16