Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz podatników - umorzenia, odroczenia, pomoc publiczna - Lista artykułów

Wyszukiwana fraza:
Data opublikowania od:
Data opublikowania do:
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2016r 2017-05-31 15:19:50
INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH O CHRAKTERZE PUBLICZNO-PRAWNYM PODAWANA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI ZA I KWARTAŁ 2017R 2017-05-08 11:56:02
INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH O CHRAKTERZE PUBLICZN-PRAWNYM PODAWANA Do PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI ZA Iv KWARTAŁ 2016r 2017-01-09 16:24:40
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym podawana po pubicznej wiadomości za III kwartał 2016 r. 2016-10-14 13:00:45
Informacja dotycząca osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2015. 2016-05-24 12:45:22
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w okresie od 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 2016-05-24 12:47:36
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w okresie od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 2015-06-01 15:11:48
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014r 2015-06-01 15:11:27
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013r 2014-05-29 13:23:56
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w okresie od 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013. 2014-05-29 13:22:03