Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Lista zarządzeń

Wyszukiwana fraza:
Sygnatura:
W sprawie:
Status:
Data opublikowania od:
Data opublikowania do:
ZARZĄDZENIE NR 145/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 9 lipca 2019 w sprawie rozwiązania stosunku pracy z dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubawce 2019-07-09 15:07:28
Sygnatura 145/2019
Zarządzenie z dnia 2019-07-09
W sprawie rozwiązania stosunku pracy z dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubawce
Status Obowiązujące
ZARZĄDZENIE NR 143/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 2 lipca 2019 w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia II etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektora ds. promocji i obsługi sekretariatu. 2019-07-04 10:58:36
Sygnatura 143/2019
Zarządzenie z dnia 2019-07-04
W sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia II etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektora ds. promocji i obsługi sekretariatu.
Status Obowiązujące
ZARZĄDZENIE NR 142/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 1 lipca 2019 w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników majątku Gminy Lubawka - data 01.07.2019 rok 2019-07-03 11:13:47
Sygnatura 142/2019
Zarządzenie z dnia 2019-07-03
W sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników majątku Gminy Lubawka - data 01.07.2019 rok
Status Obowiązujące
ZARZĄDZENIE NR 141/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 1 lipca 2019 w sprawie: upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Lubawka – Pana Sławomira Antoniewskiego do zarządu mieniem gminnym. 2019-07-03 09:43:30
Sygnatura 141/2019
Zarządzenie z dnia 2019-07-03
W sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Lubawka – Pana Sławomira Antoniewskiego do zarządu mieniem gminnym.
Status Obowiązujące
ZARZĄDZENIE NR 140/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 1 lipca 2019 w sprawie: upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Lubawka – Pana Sławomira Antoniewskiego do podejmowania niektórych czynności zastrzeżonych dla Kierownika Zamawiającego 2019-07-03 09:40:54
Sygnatura 140/2019
Zarządzenie z dnia 2019-07-03
W sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Lubawka – Pana Sławomira Antoniewskiego do podejmowania niektórych czynności zastrzeżonych dla Kierownika Zamawiającego w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
Status Obowiązujące
ZARZĄDZENIE NR 139/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 1 lipca 2019 w sprawie: upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Lubawka – Pana Sławomira Antoniewskiego do samodzielnego składania w imieniu Gminy Lubawka oświadczeń woli w sprawach 2019-07-03 09:37:21
Sygnatura 139/2019
Zarządzenie z dnia 2019-07-03
W sprawie w sprawie: upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Lubawka – Pana Sławomira Antoniewskiego do samodzielnego składania w imieniu Gminy Lubawka oświadczeń woli w sprawach publicznoprawnych (cywilnoprawnych i innych).
Status Obowiązujące
ZARZĄDZENIE NR 138/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 1 lipca 2019 w sprawie: upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Lubawka – Pana Sławomira Antoniewskiego do podpisywania dokumentów finansowych, powodujących powstanie zobowiązań finansowych i 2019-07-03 09:35:21
Sygnatura 138/2019
Zarządzenie z dnia 2019-07-03
W sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Lubawka – Pana Sławomira Antoniewskiego do podpisywania dokumentów finansowych, powodujących powstanie zobowiązań finansowych i dyspozycji pieniężnych w obrocie
Status Obowiązujące
ZARZĄDZENIE NR 137/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 1 lipca 2019 w sprawie: upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Lubawka – Pana Sławomira Antoniewskiego do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Gminy Lubawka dotyczących 2019-07-03 09:33:09
Sygnatura 137/2019
Zarządzenie z dnia 2019-07-03
W sprawie w sprawie: upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Lubawka – Pana Sławomira Antoniewskiego do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Gminy Lubawka dotyczących programów i projektów
Status Obowiązujące
ZARZĄDZENIE NR 136/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 1 lipca 2019 w sprawie: upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Lubawka – Pana Sławomira Antoniewskiego do podpisywania delegacji służbowych Burmistrza Miasta Lubawka, pracowników Urzędu Miasta.. 2019-07-03 09:29:47
Sygnatura 136/2019
Zarządzenie z dnia 2019-07-03
W sprawie w sprawie: upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Lubawka – Pana Sławomira Antoniewskiego do podpisywania delegacji służbowych Burmistrza Miasta Lubawka, pracowników Urzędu Miasta Lubawka oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Status Obowiązujące
ZARZĄDZENIE NR 135/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 1 lipca 2019 w sprawie: upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Lubawka – Pana Sławomira Antoniewskiego do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. 2019-07-03 09:27:53
Sygnatura 135/2019
Zarządzenie z dnia 2019-07-03
W sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Lubawka – Pana Sławomira Antoniewskiego do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
Status Obowiązujące