Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. promocji wizualnej gminy, pozyskiwania środków zewnętrznych oraz obsługi sekretariatu

W wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. promocji wizualnej gminy, pozyskiwania środków zewnętrznych oraz obsługi sekretariatu, wybrana została:

Pani Katarzyna Biroś, zamieszkała w Lubawce.

Uzasadnienie:

Kandydatka spełniła wymagania formalne oraz wymagania co do wykształcenia stawiane w ogłoszeniu o konkursie. Wykazałą się znajpmością przepisów niezbędną do zatrudnienia na stanowisku podinspektora.

Lubawka, dnia 15 października 2018 roku

 

                                                                                                                                                                                                 Burmistrz  Miasta Lubawka

                                                                                                                                                                                                           /-/ Ewa Kocemba

 

drukuj
metryka
historia zmian