Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia - Lista artykułów

Wyszukiwana fraza:
Data opublikowania od:
Data opublikowania do:
Informacja dotycząca składania wniosków na stypendia szkolne na rok szkolny 2019/2020 2019-08-21 09:15:51
Petycja załączona do wniosku o udzielenie informacji publicznej "Inicjatywa - dbajmy o koszty publiczne - Zmieniajmy Gminy na Lepsze" 2019-07-19 11:12:50
Nagroda Burmistrza Miasta Lubawka "Złoty Orzeł" 2019-06-07 08:39:15
Petycja załączona do wniosku o udzielenie informacji publicznej "Inicjatywa - Zmieniajmy Gminy na Lepsze - wszyscy dbajmy o oszczędności w wydatkowaniu naszych podatków. " 2019-05-30 15:02:28
Ogłoszenia o stypendiach sportowych 2019 2019-01-02 13:04:45
Petycja pn. Inicjatywa- Jawność i transparentność poprzez Informatyzację Gmin- Wszyscy Zmieniajmy Gminy na Lepsze! 2018-11-15 11:13:00
Petycja w sprawie poprawy efektywności energetycznej na terenie Gminy Lubawka- "Walczymy ze smogiem- zmieniamy Gminy na lepsze". 2018-10-19 08:20:53
Informacja o Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej. 2018-08-21 13:28:17
Klazula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 9Przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności) 2018-05-30 07:51:07
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28.11.2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17.10.2008r. o zmianie imienia i nazwiska 2018-05-29 13:04:47