Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki naboru - Lista artykułów

Wyszukiwana fraza:
Data opublikowania od:
Data opublikowania do:
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. budownictwa i architektury 2018-02-07 08:59:53
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. budownictwa i architektury 2017-12-29 12:37:25
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. gospodarki mieszkaniowej i zamówień publicznych 2017-12-29 12:34:08
Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej 2017-11-28 12:30:53
Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarza Miasta Lubawka 2018-03-01 10:09:48
Zatwierdzenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce 2017-11-08 15:42:29
Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej 2017-11-07 12:38:10
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. dowodów osobistych, spraw wojskowych i działalności gospodarczej 2017-08-31 12:50:19
Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarza Miasta Lubawka 2017-08-24 07:59:40
Lista kandydatów spełniajacych wymogi formanle na wolne stanowisko urzędnicze- Podinspektor ds. dowodów osobistych, spraw wojskowych i działalności gospodarczej 2017-08-23 09:54:12