Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na usługi pn.: Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubawka

Zamawiający Gmina Lubawka, Plac Wolności 1, 58 – 420 Lubawka
Sygnatura ROŚiMRW.271.1.2020
Termin składania ofert 2020-08-11 09:00
Miejsce składania ofert Urząd Miasta Lubawka Plac Wolnosci 1 (pok. nr 1 biuro obsługi interesanta)
Status Rozstrzygnięte

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest odbiór w okresie 4 miesięcy począwszy od
1 września do 31 grudnia 2020 roku odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubawka, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w tym w zabudowie jednorodzinnej i zabudowie wielorodzinnej.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje także odbieranie selektywnie zbieranych odpadów komunalnych.

Odbiór odpadów komunalnych polegać będzie m.in. na:

  1. odbiorze odpadów komunalnych od mieszkańców i ich transporcie do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych z siedzibą w Lubawce przy ul. Zielonej;
  2. wyposażeniu nieruchomości w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
  3. utworzeniu i prowadzeniu, w sposób zapewniający łatwy i bezpłatny dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, 1 punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zwanego dalej „PSZOK”, w którym odbierane będą odpady komunalne przekazywane przez osoby zamieszkałe na terenie Gminy Lubawka.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 1 do SIWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia).

  1. Nomenklatura wg CPV:

Podstawowy:

90 51 31 00 -7    Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

Uzupełniający:

 90 50 00 00 -2    Usługi związane z odpadami

 90 51 20 00 -9    Usługi transportu odpadów

 34 92 84 80 -6    Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

 90 51 10 00 -2    Usługi wywozu odpadów

 90 51 40 00  -3    Usługi recyklingu odpadów

Załączniki
Odpowiedzialny za treść Jowita Martyńska
Data wytworzenia 2020-07-30 13:02:24
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2020-07-30 13:02:24
Data ostatniej aktualizacji 2020-07-30 13:02:24
Ilość pobrań 128
DOCX, 96,47KB
metryka
Odpowiedzialny za treść Jowita Martyńska
Data wytworzenia 2020-07-30 13:02:26
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2020-07-30 13:02:26
Data ostatniej aktualizacji 2020-07-30 13:02:26
Ilość pobrań 120
Odpowiedzialny za treść Jowita Martyńska
Data wytworzenia 2020-07-30 13:02:27
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2020-07-30 13:02:27
Data ostatniej aktualizacji 2020-07-30 13:02:27
Ilość pobrań 120
Odpowiedzialny za treść Jowita Martyńska
Data wytworzenia 2020-07-30 13:02:28
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2020-07-30 13:02:28
Data ostatniej aktualizacji 2020-07-30 13:02:28
Ilość pobrań 114
Odpowiedzialny za treść Jowita Martyńska
Data wytworzenia 2020-07-30 13:02:28
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2020-07-30 13:02:28
Data ostatniej aktualizacji 2020-07-30 13:02:28
Ilość pobrań 113
Odpowiedzialny za treść Jowita Martyńska
Data wytworzenia 2020-07-30 13:02:29
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2020-07-30 13:02:29
Data ostatniej aktualizacji 2020-07-30 13:02:29
Ilość pobrań 112
Odpowiedzialny za treść Jowita Martyńska
Data wytworzenia 2020-07-30 13:02:32
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2020-07-30 13:02:32
Data ostatniej aktualizacji 2020-07-30 13:02:32
Ilość pobrań 123
Odpowiedzialny za treść Jowita Martyńska
Data wytworzenia 2020-07-30 13:14:22
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2020-07-30 13:14:22
Data ostatniej aktualizacji 2020-07-30 13:14:22
Ilość pobrań 114
Odpowiedzialny za treść
Data wytworzenia 2020-08-11 13:10:30
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2020-08-11 13:10:30
Data ostatniej aktualizacji 2020-08-11 13:10:30
Ilość pobrań 135
PDF, 981,32KB
metryka
Odpowiedzialny za treść
Data wytworzenia 2020-08-19 15:22:48
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2020-08-19 15:22:48
Data ostatniej aktualizacji 2020-08-19 15:22:48
Ilość pobrań 119
drukuj
metryka
porównanie wersji
historia zmian