Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubawka

Zamawiający Gmina Lubawka, Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka
Sygnatura ROŚiMRW.271.3.2019
Termin składania ofert 2019-11-26 11:43
Miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta pok. nr 1 (parter)
Status Rozstrzygnięte

Lubawka, dnia 29 listopada 2019 roku

 

Wykonawcy zainteresowani udziałem w niniejszym postępowaniu

 

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści Załącznika nr 5 do SIWZ- wzór umowy,
poprzez poprawę omyłki w treści § 6 ust.1 i 2, dostosowując go do warunków określonych przez Zamawiającego w treści SIWZ oraz Załączniku Nr 2 – Formularz oferty,
który otrzymuje brzmienie nadane w dokumencie Załącznik Nr 5 do SIWZ- wzór umowy po zmianach.

 

Treść zmiany nie wpływa na zmianę treści SIWZ oraz ogłoszenia o przetargu.

Zastępca Burmistrza MIasta Lubawka

        /-/ Sławomir Antoniewski

 

 

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest odbiór w okresie 8 miesięcy począwszy od
1 stycznia do 31 sierpnia 2020 roku odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubawka, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w tym w zabudowie jednorodzinnej i zabudowie wielorodzinnej.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje także odbieranie selektywnie zbieranych odpadów komunalnych.

Odbiór odpadów komunalnych polegać będzie m.in. na:

  1. odbiorze odpadów komunalnych od mieszkańców i ich transporcie do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych z siedzibą w Lubawce przy ul. Zielonej;
  2. wyposażeniu nieruchomości w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
  3. utworzeniu i prowadzeniu, w sposób zapewniający łatwy i bezpłatny dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, 1 punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zwanego dalej „PSZOK”, w którym odbierane będą odpady komunalne przekazywane przez osoby zamieszkałe na terenie Gminy Lubawka.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 1 do SIWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia).

  1. Nomenklatura wg CPV:

Podstawowy:

90 51 31 00 -7    Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

Uzupełniający:

 90 50 00 00 -2    Usługi związane z odpadami

 90 51 20 00 -9    Usługi transportu odpadów

 34 92 84 80 -6    Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

 90 51 10 00 -2    Usługi wywozu odpadów

 90 51 40 00  -3    Usługi recyklingu odpadów

Załączniki
PDF, 1,4MB
metryka
Odpowiedzialny za treść Jowita Martyńska
Data wytworzenia 2019-11-26 11:42:39
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2019-11-26 11:42:39
Data ostatniej aktualizacji 2019-11-26 11:42:39
Ilość pobrań 79
Odpowiedzialny za treść Jowita Martyńska
Data wytworzenia 2019-11-26 11:42:51
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2019-11-26 11:42:51
Data ostatniej aktualizacji 2019-11-26 11:42:51
Ilość pobrań 50
Odpowiedzialny za treść Jowita Martyńska
Data wytworzenia 2019-11-26 11:42:59
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2019-11-26 11:42:59
Data ostatniej aktualizacji 2019-11-26 11:42:59
Ilość pobrań 57
Odpowiedzialny za treść Jowita Martyńska
Data wytworzenia 2019-11-26 11:43:05
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2019-11-26 11:43:05
Data ostatniej aktualizacji 2019-11-26 11:43:05
Ilość pobrań 56
Odpowiedzialny za treść Jowita Martyńska
Data wytworzenia 2019-11-26 11:43:13
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2019-11-26 11:43:13
Data ostatniej aktualizacji 2019-11-26 11:43:13
Ilość pobrań 49
Odpowiedzialny za treść Jowita Martyńska
Data wytworzenia 2019-11-26 11:43:20
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2019-11-26 11:43:20
Data ostatniej aktualizacji 2019-11-26 11:43:20
Ilość pobrań 53
Odpowiedzialny za treść Jowita Martyńska
Data wytworzenia 2019-11-26 11:43:28
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2019-11-26 11:43:28
Data ostatniej aktualizacji 2019-11-26 11:43:28
Ilość pobrań 52
Odpowiedzialny za treść Jowita Martyńska
Data wytworzenia 2019-11-26 11:43:37
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2019-11-26 11:43:37
Data ostatniej aktualizacji 2019-11-26 11:43:37
Ilość pobrań 49
Odpowiedzialny za treść
Data wytworzenia 2019-11-29 13:52:10
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2019-11-29 13:52:10
Data ostatniej aktualizacji 2019-11-29 13:52:10
Ilość pobrań 47
Odpowiedzialny za treść
Data wytworzenia 2019-12-04 13:08:54
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2019-12-04 13:08:54
Data ostatniej aktualizacji 2019-12-04 13:08:54
Ilość pobrań 67
Odpowiedzialny za treść
Data wytworzenia 2019-12-17 15:09:44
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2019-12-17 15:09:44
Data ostatniej aktualizacji 2019-12-17 15:09:44
Ilość pobrań 46
drukuj
metryka
porównanie wersji
historia zmian