Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

„Odbiór odpadów komunalnych z terenu terenu Gminy Lubawka

Zamawiający Gmina Lubawka
Sygnatura ROŚiMRW.271.2.2019
Termin składania ofert 2019-03-28 07:49
Miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta
Status W trakcie rozstrzygania

W dniu 24 kwietnia 2019 roku, opubliokowano Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja zamieszczona została w załączniku do ogłoszenia.

________________________________________________________________________________

 

W dniu 08 kwietnia 2019 roku o godz. 12.00 dokonano otwarcia ofert.

Informacja z otwarcia ofert zamieszczona została w załacznikach do ogłoszenia.

 

 

  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest odbiór w okresie 8 miesięcy począwszy od 1 maja do 31 grudnia 2019 roku odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubawka, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w tym w zabudowie jednorodzinnej i zabudowie wielorodzinnej. Przedmiot zamówienia obejmuje także odbieranie selektywnie zbieranych odpadów komunalnych.

Odbiór odpadów komunalnych polegać będzie m.in. na:

-     wyposażeniu nieruchomości w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

-     transporcie odpadów komunalnych do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, zwanej dalej „RIPOK” z siedzibą w Lubawce przy ul. Zielonej.

-     utworzeniu i prowadzeniu, w sposób zapewniający łatwy i bezpłatny dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, 1 punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zwanego dalej „PSZOK”.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 1 do SIWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia).

  1. Nomenklatura wg CPV:

Podstawowy:

90 51 31 00 -7    Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

Uzupełniający:

 90 50 00 00 -0    Usługi związane z odpadami

 90 51 20 00 -9    Usługi transportu odpadów

 34 92 84 80 -6    Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

 90 51 10 00 -2    Usługi wywozu odpadów

 90 51 40 00  -3    Usługi recyklingu odpadów

 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji usługi objetej przetargiem zamieszczone zostały w załączonej dokumentacji przetargowej.

Załączniki
PDF, 1,39MB
metryka
Odpowiedzialny za treść Jowita Martyńska
Data wytworzenia 2019-03-28 07:48:24
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2019-03-28 07:48:24
Data ostatniej aktualizacji 2019-03-28 07:48:24
Ilość pobrań 165
Odpowiedzialny za treść Jowita Martyńska
Data wytworzenia 2019-03-28 07:48:38
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2019-03-28 07:48:38
Data ostatniej aktualizacji 2019-03-28 07:48:38
Ilość pobrań 153
Odpowiedzialny za treść Jowita Martyńska
Data wytworzenia 2019-03-28 07:48:48
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2019-03-28 07:48:48
Data ostatniej aktualizacji 2019-03-28 07:48:48
Ilość pobrań 122
Odpowiedzialny za treść Jowita Martyńska
Data wytworzenia 2019-03-28 07:49:23
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2019-03-28 07:49:23
Data ostatniej aktualizacji 2019-03-28 07:49:23
Ilość pobrań 106
Odpowiedzialny za treść Jowita Martyńska
Data wytworzenia 2019-03-28 07:49:30
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2019-03-28 07:49:30
Data ostatniej aktualizacji 2019-03-28 07:49:30
Ilość pobrań 107
Odpowiedzialny za treść Jowita Martyńska
Data wytworzenia 2019-03-28 07:49:40
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2019-03-28 07:49:40
Data ostatniej aktualizacji 2019-03-28 07:49:40
Ilość pobrań 128
Odpowiedzialny za treść Jowita Martyńska
Data wytworzenia 2019-03-28 07:49:43
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2019-03-28 07:49:43
Data ostatniej aktualizacji 2019-03-28 07:49:43
Ilość pobrań 103
Odpowiedzialny za treść
Data wytworzenia 2019-04-08 16:57:48
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2019-04-08 16:57:48
Data ostatniej aktualizacji 2019-04-08 16:57:48
Ilość pobrań 122
Odpowiedzialny za treść
Data wytworzenia 2019-04-24 10:24:07
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2019-04-24 10:24:07
Data ostatniej aktualizacji 2019-04-24 10:24:07
Ilość pobrań 102
drukuj
metryka
porównanie wersji
historia zmian