Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w roku 2018

drukuj
metryka
historia zmian