Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w Gminie Lubawka- maj 2017

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W GMINIE LUBAWKA

Gmina Lubawka organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych, tzw. „wystawkę”. 

Zbierane są wyłącznie:

  • Meble (rozmontowane) oraz inne odpady wielkogabarytowe, w tym armatura sanitarna,
  • Wykładziny, dywany.

Nie będą odbierane odpady niebezpieczne (farby, chemikalia, zużyte opony), które należy dostarczyć bezpośrednio do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych –PSZOK w Lubawce przy ul. Zielonej 30. Odpady wielkogabarytowe odbierane są w ramach stałej opłaty wnoszonej przez mieszkańców.

Odbiór odpadów będzie prowadzony w dniu 6 maja 2017 roku od godziny 6:00 do godziny 14:00, w kontenerach ustawionych w wyznaczonych miejscach. Odpady należy dostarczyć do kontenerów, umożliwiając ich sprawny załadunek.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

06-05-2017

 

lokalizacja kontenerów:

Lubawka

ul. Ciasna, ul. Mickiewicza (przy torach kolejowych)

Chełmsko Śląskie

ul. Kościelna ( za sklepem ABC przy kościele)

Miszkowice (koło sklepu)

Jarkowice (koło sklepu)

Paczyn (przy przystanku PKS)

Błażejów (przy świetlicy)

Okrzeszyn (przy OSP)

 
drukuj
metryka
historia zmian